MŮJ POTENCIÁL - ukončen

Projekt "Můj potenciál" byl dobrovolná akvitita našich odborníků, kteří od srpna 2015 bezplatně poskytují:

Kariérové poradenství:

  • individuální kariérní poradenství (konzultace životopisu, mapování schopností a dovedností, videotrénink, nácvik sebepresentace, příprava na výběrové řízení, další podpora dle individuálních potřeb klienta);
  • skupinové kariérní poradenství (sebepresentace, videotrénink, příprava na assessment centrum atd.).

Koučink

  • individuální koučink - nástroj osobního rozvoje podporující využití vlastního potenciálu, soustředící se na objevování možností, uvědomování si cílů a hledání cest k jejich uskutečňování.

Naše bezplatné služby jsou určeny skupinám ohroženým na trhu práce a to konkrétně:

  • osobám evidovaným na Úřadu práce;
  • osobám pečujícím o dítě, či osobu blízkou plánujícím návrat na trh práce;
  • osobám se zdravotním omezením, či handicapem;
  • osobám nad 50 let, kterým hrozí ztráta zaměstnání.

Konzultace byly možné pouze po objednání (info@pointe.cz), a probíhají v konzultovně v budově YMCA v Hradci Králové.

První konzultace obvykle trvá 45 minut. Vyčkejte prosím potvrzení termínu od našich dobrovolníků, ne vždy můžeme Vámi požadadovénu termínu vyhovět. Všichni naši odborníci poskytují služby o volném čase, bez objednání můžete narazit na zavřené dveře, nebo narušit konzultaci řádně objednanému klientovi.

                          naše konzultační místnost v budově YMCA v Hradci Králové


Kontakt

POINTe, z.s.
Konzultace: Šafaříkova 666, 500 02 Hradec Králové Sídlo: Jiřího Purkyně 495/42, 500 02 Hradec Králové
04965167