Mgr. Markéta Pešťáková

 • certifikovaná koučka, akreditovaná kariérní a sociální poradkyně, mediátorka, lektorka 
 • naplňuje jí provázet klienty na jejich cestě a být u toho, když si uvědomí svůj potenciál a svou roli experta na vlastní život, neustále se rozvíjí, aby mohla klientům nabídnout podporu dle jejich potřeb
 • aktuálně prochází výcvikem SOLUTIONS FOCUS - KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PORADENSTVÍ A TERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ, zaměřuje se i na KIDS‘ SKILLS – na řešení orientovanou práci s dětmi
 • v pomáhajících profesích působí více než 18 let, působila i jako manažerka a personalistka, působí v univerzitním prostředí jako odborný pracovník a manažer, v neziskových organizacích jako odborný pracovník, má i privátní praxi
 • v POINTe, z.s. působí jako dobrovolník

kontakt: info@pointe.cz

Mgr. Petra Pavlíčková

 • akreditovaná kariérní poradkyně
 • doba strávená na rodičovské dovolené jí poskytla čas zamyslet se nad dalším profesním směřováním a to vede k podpoře ostatních v oblasti kariérového poradenství
 • je to člověk se zkušenostmi z neziskového sektoru, kde pracovala s různými cílovými skupinami a tyto zkušenosti chce nadále využívat v podpoře klientů
 • v POINTe působí jako kariérová poradkyně, kariérová koučka

kontakt: karipo@pointe.cz

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. 

 • psychoterapeutka, krizová interventistka, pedagožka
 • působí ve vysokém školství, v neziskovém sektoru a má i privátní praxi
 • v POINTe působí jako psychoterapeutka a lektorka

kontakt: info@pointe.cz

 

Mgr. Anežka Kohoutová 

 • psychoterapeutka, psycholožka, diagnostička
 • působí ve vysokém školství a v neziskovém sektoru 
 • v POINTe působí jako diagnostička a lektorka

kontakt: info@pointe.cz


Kontakt

POINTe, z.s.
Konzultace: Šafaříkova 666, 500 02 Hradec Králové Sídlo: Jiřího Purkyně 495/42, 500 02 Hradec Králové
04965167