Projekt "Ženský potenciál" si klade cíl pomocí individuálních nástrojů (kariérní, koučingová, diagnostická a psychologická podpora), skupinových aktivit (semináře a sebezkušenostní akt.) a mentoringu (forma stáží)pomoci 150 klientkám odhalit jejich potenciál na trhu práce a zvýšit jejich konkurenceschopnost v souladu s principy rovnosti mužů a žen.Ženy budou podpořeny a posíleny ve svých schopnostech a dovednostech,čím složitější bude jejich situace,tím více podpory budou čerpat. Vše v rámci zkompetentňujícího přístupu.

zahájení projektu:     1.11.2016
ukončení projektu:   31.10.2018

rozpočet projektu:    1 799 500 Kč

cílová skupina jsou ženy ohrožené na trhu práce, konkrétně: 

  •  ženy ve věku 55-64 let
  •  ženy se souvislou evidencí delší než 5 měsíců

                          

klíčové aktivity:        

  • KA1 Motivačně-sebezkušenostní pohovory
  • KA2 Kariérní poradenství
  • KA3 Kariérní koučování
  • KA4 Terapeuticko-psychologická podpora
  • KA5 Bilanční a pracovní diagnostika
  • KA6 Skupinové aktivity (vzdělávací a sebezkušenostní)
  • KA7 Mentoring

kontakty:           potencial@pointe.cz    +420 736 676 863 


Kontakt

POINTe, z.s.
Konzultace: Šafaříkova 666, 500 02 Hradec Králové Sídlo: Jiřího Purkyně 495/42, 500 02 Hradec Králové
04965167