Finanční příspěvek

Pokud chcete přispět na naši činnost finančním darem v jakékoli výši DĚKUJEME!

  • Máte možnost zaslat nám prostředky na účet vedený u KB Hradec Králové 115-2600640297/0100.

  • Po předchozí dohodě je možné předat příspěvek v hotovosti.

Vždy nás prosím předem kontaktujte, abychom mohli vytvořit darovací smlouvu a připravit podklady pro snížení Vaší daně (týká se i fyzických osob nepodnikatelů).


Kontakt

POINTe, z.s.
Konzultace: Šafaříkova 666, 500 02 Hradec Králové Sídlo: Jiřího Purkyně 495/42, 500 02 Hradec Králové
04965167